Diensten

Diensten

De Xpeditie maakt gebruik van diverse werkvormen voor het raadplegen van uw cliënten, klanten of inwoners. In overleg met onze klanten kiezen we de meest passende methode. Cliëntenraden kunnen bij ons terecht voor trainingen. We hebben onze trainingen onderverdeeld in modules, die met elkaar te combineren zijn tot de gewenste training.

Lees hieronder meer over de verschillende werkvormen en trainingen die De Xpeditie aanbiedt. Vraagt u zich af welke werkvorm of training het beste bij uw organisatie past? Neem dan contact met ons op, we gaan graag met u in gesprek.

 

 • Spiegelbijeenkomst

  Een lerende organisatie wil graag van cliënten of inwoners horen hoe de dienstverlening bevalt. Hoe ervaren mensen de toegang, wordt de dienstverlening als laagdrempelig ervaren en hoe zit het met eigen...

  Lees meer
 • Training Gespreksleider Spiegelbijeenkomsten

  Training Gespreksleider Spiegelbijeenkomsten De tweedaagse training gespreksleider spiegelbijeenkomsten is bedoeld voor medewerkers van organisaties, die deze reflectiemethode al toepassen of dat willen gaan doen. Voor een prettige en effectieve spiegelbijeenkomst zijn...

  Lees meer
 • Ondersteuner cliëntenraad

  Medezeggenschap in praktijk brengen kan een flinke klus zijn. Er komt veel kennis van wet- en regelgeving bij kijken. Daarnaast is het een uitdaging om als cliëntenraad effectief te vergaderen...

  Lees meer
 • Trainingen voor cliëntenraden

  Als cliëntenraad vervult u een belangrijke positie. U overlegt met het bestuur, u brengt - gevraagd en ongevraagd - advies uit en u blijft op de hoogte van de actualiteit....

  Lees meer
 • Achterban raadplegingen

  Als cliëntvertegenwoordiger moet u weten wat er leeft onder de achterban. Het is van belang om regelmatig te contact te hebben met de achterban. Niet alleen om te checken welke...

  Lees meer
 • Klant safari

  U wilt graag weten wat u inwoners of klanten vinden van uw product of dienstverlening. Maar hoe komt u in contact met de inwoners of klanten die u zoekt? Met de 'Klant...

  Lees meer
 • Flexibel inzetbare participatie adviseur

  Flexibel inzetbare participatie adviseur Er is bij gemeenten en regio’s een toenemende behoefte aan ondersteuning op het gebied van beleidsparticipatie. De laatste jaren is de burger steeds mondiger geworden. Hij wil...

  Lees meer

Lopende projecten

 • Regio Gooi & Vechtstreek: 1) coördinatie Samenkracht! 2018. De werkwijze van de Regio om samen te werken met inwoners en hun behoeften leidend te laten zijn voor beleid en uitvoering. 2) CEO Jeugd 2017
 • Adviesraad Sociaal Domein Purmerend: ondersteuning van de adviesraad op gebied van adviezen aan het College, voorbereiden en notuleren vergaderingen, deskundigheidsbevordering, voorbereiding en ondersteuning jaarlijks achterban-onderzoek.
 • Omring: ondersteunen bij het ontwikkelen van 'zorggemeenschappen' op diverse locaties van Omring.
 • Gemeente Hollands Kroon: onderzoek naar medezeggenschap binnen het sociaal domein en eventuele wensen voor vernieuwing.
 • Pilot Leefwereldonderzoek: ontwikkelen en testen van een nieuwe methode om met burgers in gesprek te gaan over hun wensen en behoeften. Kenmerken: visueel, innovatief, toekomstgericht. Pilotgemeenten: Beverwijk, Gooise Meren en Hoorn. Subsidie project via Zorgbelang Noord-Holland (i.l.).
 • Gemeente Velsen: 1) betrekken van inwoners bij Kunst en Cultuurvisie via leefwereldonderzoek. 2) spiegelbijeenkomst dagbesteding mensen met een psychiatrische achtergrond
 • Incluzio Hollands Kroon: verkenning medezeggenschap en opzetten cliëntenraad.