Diensten

Diensten

De Xpeditie maakt gebruik van diverse werkvormen voor het raadplegen van uw cliënten, klanten of inwoners. In overleg met onze klanten kiezen we de meest passende methode. Wij richten ons specifiek op spiegelbijeenkomsten en leefwereldonderzoek. Daarnaast trainen we aspirant gespreksleiders op voor het organiseren en leiden van spiegelbijeenkomsten. 

Lees hieronder meer over het aanbod van De Xpeditie. Vraagt u zich af welke werkvorm of training het beste bij uw organisatie past? Neem dan contact met ons op, we gaan graag met u in gesprek.

 

 • Spiegelbijeenkomst

  SPIEGELBIJEENKOMST  Een effectieve en inspirerende methode voor het ophalen van feedback Tijdens een spiegelbijeenkomst leren professionals van de ervaringen van hun patiënten/cliënten/inwoners/leerlingen. Twee vragen staan centraal: wat heeft iemand ervaren, wat gaat...

  Lees meer
 • Training Gespreksleider Spiegelbijeenkomsten

  Training Gespreksleider Spiegelbijeenkomsten De tweedaagse training gespreksleider spiegelbijeenkomsten is bedoeld voor medewerkers van organisaties, die deze reflectiemethode al toepassen of dat willen gaan doen. Voor een prettige en effectieve spiegelbijeenkomst zijn...

  Lees meer
 • Leefwereldonderzoek

  Leefwereldonderzoek De Xpeditie is in 2017 begonnen met een nieuwe methode: het leefwereldonderzoek. De methode is ontwikkeld met behulp van een subsidie van het voormalige Zorgbelang Noord-Holland, een regionale patiëntenbelangenorganisatie. De...

  Lees meer

Lopende projecten

 • Regio Gooi & Vechtstreek: 1) coördinatie Samenkracht! 2018. De werkwijze van de Regio om samen te werken met inwoners en hun behoeften leidend te laten zijn voor beleid en uitvoering. 2) CEO Jeugd 2017
 • Adviesraad Sociaal Domein Purmerend: ondersteuning van de adviesraad op gebied van adviezen aan het College, voorbereiden en notuleren vergaderingen, deskundigheidsbevordering, voorbereiding en ondersteuning jaarlijks achterban-onderzoek.
 • Omring: ondersteunen bij het ontwikkelen van 'zorggemeenschappen' op diverse locaties van Omring.
 • Gemeente Hollands Kroon: onderzoek naar medezeggenschap binnen het sociaal domein en eventuele wensen voor vernieuwing.
 • Pilot Leefwereldonderzoek: ontwikkelen en testen van een nieuwe methode om met burgers in gesprek te gaan over hun wensen en behoeften. Kenmerken: visueel, innovatief, toekomstgericht. Pilotgemeenten: Beverwijk, Gooise Meren en Hoorn. Subsidie project via Zorgbelang Noord-Holland (i.l.).
 • Gemeente Velsen: 1) betrekken van inwoners bij Kunst en Cultuurvisie via leefwereldonderzoek. 2) spiegelbijeenkomst dagbesteding mensen met een psychiatrische achtergrond
 • Incluzio Hollands Kroon: verkenning medezeggenschap en opzetten cliëntenraad.