Nieuw: Training Gespreksleider Spiegelbijeenkomsten

De Xpeditie organiseert al een aantal jaar spiegelbijeenkomsten voor gemeenten en zorginstellingen. Tijdens een spiegelbijeenkomst geven cliënten/inwoners feedback op de hulpverlening, zorg of dienstverlening. Veel organisaties zijn enthousiast over de spiegelbijeenkomsten: het is een prettige methode die niet alleen veel informatie oplevert maar ook inspireert en motiveert. Voor organisaties die de methode meerdere keren willen toepassen en mogelijk structureel willen opnemen in de kwaliteitscyclus is het handig om binnen de eigen organisatie een aantal medewerkers te hebben die als gesprekleider kunnen optreden. De training Gespreksleider Spiegelbijeenkomsten biedt medewerkers de mogelijkheid om in korte tijd de benodigde kennis en vaardigheden te leren die nodig zijn om een spiegelbijeenkomst te organiseren én te leiden.

De Xpeditie start in 2019 met het aanbieden van deze training. De training is – net als de methodiek zelf - ontwikkeld door Maria Mul, oprichter van de Stichting Spiegelbijeenkomsten. De Xpeditie neemt deze training van Maria over, die deze jaren met veel plezier heeft gegeven.

De training is bedoeld voor de toekomstige gespreksleiders van spiegelbijeenkomsten uit organisaties, die deze reflectiemethode toepassen of dat willen gaan doen. Na het volgen van de training voor gespreksleider van een spiegelbijeenkomst kan de deelnemer:

  • een spiegelbijeenkomst inleiden;
  • deelnemers kennis met elkaar laten maken;
  • structuur aanbrengen in een spiegelgesprek;
  • een veilige sfeer creëren waarin klanten vertellen wat hun persoonlijke ervaringen, zowel positief als negatief, zijn;
  • een aantal vergader technische aandachtspunten in de specifieke context van een spiegelbijeenkomst bewaken.

Bent u geïnteresseerd? Lees hier meer over de training en de cursusdata van 2019.

Comments are closed.