West-friese jeugd geeft zelf tips tegen drankmisbruik

"Jongeren in West-Friesland verbazen zich over het feit dat hun ouders zo coulant zijn als het gaat om het drankgebruik van hun eigen kroost. Als er regels zijn, houden ze zich daar heus wel aan. Kortom: ouders moeten strenger worden".

I&O Research bevroeg jongeren in West-Friesland naar  hun gebruik van drank en drugs en kwam tot deze opmerkelijke conclusie.

Uit het onderzoek van I&O Research blijkt dat de wat oudere jongeren zich zorgen maken over het alcoholgebruik om hen heen. Volgens hen komt dat doordat alcohol zo gemakkelijk te verkrijgen is, door reclame voor alcoholische dranken en door het ontbreken van regels. De jongeren geven aan dat hun ouders veel invloed hebben op hun alcoholgebruik.

"Volgens onderzoekster Ankie Lempens komt een duidelijk beeld naar voren: jongeren maken zich wel degelijk zorgen over de gevolgen van drank en drugs en ook richting de jongere jeugd. "Het verbaast ze dat alles maar mag. Dat ouders zo soepel zijn, dat kroegen met goedkope drank op happy hour, drank promoten. En ja, als ze het mogen, doen ze het. Maar kinderen van wie de ouders duidelijker regels stellen, doen het toch minder snel en minder vaak."

De Westfriese gemeente nemen de conclusies van het onderzoek ter harte en gaan zich bij de bestrijding en preventie van alcoholmisbruik onder jongeren nadrukkelijker richten op ouders.

Lees meer over het onderzoek op de site van Binnenlands Bestuur.

 

Comments are closed.