De co-creërende ambtenaar is eenzaam en eigenwijs

Sculpture reflection

In een artikel van Binnenlands Bestuur door Yolanda de Koster is te lezen dat uit een onderzoek in vijf gemeenten blijkt dat co-creatie (het samen vormgeven aan beleid door ambtenaren en burger) bepaald niet vanzelf gaat. Ambtenaren die zich bezighouden met co-creatie zijn vaak eenzaam en eigenwijs.

Eenzaam, omdat ze niet worden begrepen door collega's. De belangrijkste obstakels waar ambtenaren in het proces van co-creatie tegenaan lopen liggen bij de eigen organisatie. ‘Ze voelen zich vaak niet gesteund door hun collega’s, omdat deze collega’s niet willen meewerken of niet weten hoe ze dit moeten doen’, zegt een adviseur van BMC.

Co-creatie vraagt om specifieke competenties zoals goed kunnen luisteren, een open mind hebben, ondernemerschap, creativiteit en last but not least: doorzettingsvermogen en een gezonde dosis eigenwijsheid.

Het A+O fonds (een ondersteuningsfonds voor gemeenten) heeft samen met BMC en NHL-Hogeschool een website waarop veel over deze competenties te vinden is. Daarnaast is er aandacht voor publieke waarden, het krachtenveld waar ambtenaren die willen co-creeëren mee te maken hebben en interventies.

De Xpeditie heeft vorig jaar zelf een aantal gemeenteambtenaren gesproken over hun ervaringen met participatie-trajecten en hen gevraagd welke obstakels en dilemma’s zij tegenkomen. Welke successen boekten zij en wat zijn volgens hen belangrijke competenties en vaardigheden voor "de nieuwe ambtenaar"? We schreven er een artikel over dat je op onze website kunt downloaden.

5 april 2017

Comments are closed.