Over De Xpeditie

Wij zijn ervaren adviseurs, experts in (beleids)participatie. Wij zijn ervan overtuigd dat cliënten, burgers en gebruikers kennis en ervaring hebben die waardevol is. We willen graag dat deze kennis wordt aangeboord en gebruikt om organisaties, hulpverlening en contacten beter te laten verlopen.

Wij geloven dat mensen beter in staat zijn om naar elkaar te luisteren als de dialoog goed begeleid wordt, de juiste methode wordt ingezet en focus ligt op inspireren, verbinden en het achterhalen van successen. Dat is de brandstof voor veranderingen en verbeteringen.

De Xpeditie is er voor:

  • Gemeenten die van burgers willen weten hoe zij de dienstverlening in hun gemeente ervaren. Wij helpen gemeenten om met deze inwoners in contact te komen en hun ervaringen te benutten voor beter beleid.
  • Zorgaanbieders die van hun cliënten willen weten hoe zij de dienstverlening ervaren. We helpen zorgaanbieders vormen van participatie te organiseren en de informatie te benutten voor het verbeteren van de zorg en ondersteuning.
  • Cliëntenraden en Wmo-raden die het maximale willen halen uit de samenwerking met bestuurders en beslissers. Onze trainingen versterken hun vaardigheden en vergroten hun kennis.
Lees meer

 

Projecten

  • Regio Gooi & Vechtstreek: coördinatie Samenkracht! 2017. De werkwijze van de Regio om samen te werken met inwoners en hun behoeften leidend te laten zijn voor beleid en uitvoering.
  • Regio IJmond: onderzoek naar wensen en ervaringen van pleegouders en ouders van kinderen met specialistische jeugd-GGZ, als onderdeel van het jaarlijkse CEO jeugd.
  • Omring: 
  • Netwerkgroep: intervisie met thema sociale innovatie
  • Gemeente Haarlem: onderzoek naar wensen en ervaringen van klanten van het Centrum voor Jeugd- en Gezin via Spiegelgesprek methode (afgerond)
  • Cliëntenraad Kenter: training (afgerond)

 

 

 

Nieuws