Over De Xpeditie

Wij zijn ervaren adviseurs, experts in (beleids)participatie. Wij zijn ervan overtuigd dat cliënten, burgers en gebruikers kennis en ervaring hebben die waardevol is. We willen graag dat deze kennis wordt aangeboord en gebruikt om organisaties, hulpverlening en contacten beter te laten verlopen.

Wij geloven dat mensen beter in staat zijn om naar elkaar te luisteren als de dialoog goed begeleid wordt, de juiste methode wordt ingezet en focus ligt op inspireren, verbinden en het achterhalen van successen. Dat is de brandstof voor veranderingen en verbeteringen.

De Xpeditie is er voor:

  • Gemeenten die van burgers willen weten hoe zij de dienstverlening in hun gemeente ervaren. Wij helpen gemeenten om met deze inwoners in contact te komen en hun ervaringen te benutten voor beter beleid.
  • Zorgaanbieders die van hun cliënten willen weten hoe zij de dienstverlening ervaren. We helpen zorgaanbieders vormen van participatie te organiseren en de informatie te benutten voor het verbeteren van de zorg en ondersteuning.
Lees meer

 

Projecten en opdrachten

  • Regio Gooi & Vechtstreek: 1) coördinatie Samenkracht! 2017, 2018, 2019. De werkwijze van de Regio om samen te werken met inwoners en hun behoeften leidend te laten zijn voor beleid en uitvoering. 2) CEO Jeugd 2017. 3) Versterking Vakmanschap Jeugdhulpprofessional. Opzetten en uitvoeren van vijf lokale programma's voor scholing en netwerkversterking.
  • Adviesraad Sociaal Domein Purmerend: ondersteuning van de adviesraad op gebied van adviezen aan het College, voorbereiden en notuleren vergaderingen, deskundigheidsbevordering, voorbereiding en ondersteuning jaarlijks achterban-onderzoek.
  • Omring: ondersteunen bij het ontwikkelen van 'zorggemeenschappen' op diverse locaties van Omring.
  • Gemeente Hollands Kroon: onderzoek naar medezeggenschap binnen het sociaal domein en eventuele wensen voor vernieuwing.
  • Pilot Leefwereldonderzoek: ontwikkelen en testen van een nieuwe methode om met burgers in gesprek te gaan over hun wensen en behoeften. Kenmerken: visueel, innovatief, toekomstgericht. Pilotgemeenten: Beverwijk, Gooise Meren en Hoorn. Subsidie project via Zorgbelang Noord-Holland (i.l.). Gratis toolbox via De Xpeditie Online.
  • Gemeente Velsen: 1) betrekken van inwoners bij Kunst en Cultuurvisie via leefwereldonderzoek. 2) spiegelbijeenkomst dagbesteding mensen met een psychiatrische achtergrond. 3) spiegelbijeenkomst wijkteams.
  • Gemeente Beverwijk: spiegelbijeenkomst wijkteams.

 

 

 

Uitgelicht