Over De Xpeditie

Wij zijn ervaren adviseurs, experts in (beleids)participatie. Wij zijn ervan overtuigd dat cliënten, burgers en gebruikers kennis en ervaring hebben die waardevol is. We willen graag dat deze kennis wordt aangeboord en gebruikt om organisaties, hulpverlening en contacten beter te laten verlopen.

Wij geloven dat mensen beter in staat zijn om naar elkaar te luisteren als de dialoog goed begeleid wordt, de juiste methode wordt ingezet en focus ligt op inspireren, verbinden en het achterhalen van successen. Dat is de brandstof voor veranderingen en verbeteringen.

De Xpeditie is er voor:

  • Gemeenten die van burgers willen weten hoe zij de dienstverlening in hun gemeente ervaren, helpen wij om met deze inwoners in contact te komen en hun ervaringen te benutten voor beter beleid.
  • Zorgaanbieders die van hun cliënten willen weten hoe zij de dienstverlening ervaren, helpen wij om vormen van participatie te organiseren en de informatie te benutten voor het verbeteren van de zorg en ondersteuning.
  • Cliëntenraden en Wmo-raden die het maximale willen halen uit de samenwerking met bestuurders en beslissers, helpen wij met trainingen om hun vaardigheden te versterken en kennis te vergroten.
Lees meer

 

Projecten

  • Regio Gooi & Vechtstreek: onderzoek naar wensen en ervaringen van ouders en jongeren met jeugdhulp en jeugdbeleid 2015 en 2016
  • Regio IJmond: onderzoek naar wensen en ervaringen van klanten van het Centrum voor Jeugd- en Gezin
  • Cliëntenraad Jeugd- en Gezinsbeschermers: training
  • Netwerkgroep: intervisie met thema sociale innovatie
  • Gemeente Haarlem: onderzoek naar wensen en ervaringen van klanten van het Centrum voor Jeugd- en Gezin via Spiegelgesprek methode (afgerond)
  • Cliëntenraad Kenter: training (afgerond)

 

 

 

Nieuws